Аналіз педагогічних умов, що сприяють розвитку творчих музичних здібностей

курсовая работа

ВИСНОВКИ і рекомендації

У пропонованій кваліфікаційній роботі була розглянута проблема становлення навичок хорового співу на уроках музики у дітей молодшого шкільного віку.

Тема охопила коло питань, що ґрунтуються на системах музично-хорового виховання наступних авторів: Тевлиной В. К., Гладкої С., Черноіваненко Н., Дмитрієвої Л. Г., Виноградова К. П.

Ці системи одержали подальший розвиток і на сучасному етапі, оскільки музично-хорове виховання є частиною інтегрованої системи підготовки особистості.

Зараз величезне значення приділяється естетичному вихованню дітей. У школах вводяться такі предмети як: мистецтвознавство, краєзнавство, культурологія, історія міста, акторська майстерність, хореографія. Серед різноманітних видів дитячої художньої творчості важко переоцінити привабливість і ефективність хорового співу, естетична природа якого створює сприятливі передумови для комплексного виховання підростаючої особистості.

Через хорову діяльність відбувається прилучення дитини до музичної культури, а колективний спів - це прекрасне психологічне, моральне і естетичне середовище для формування кращих людських якостей. У шкільних хорах діти здобувають навички музичного виконавства, що дозволяють їм творчо виявляти себе в мистецтві.

У результаті проробленої роботи можна зробити наступний висновок: найважливішою метою сучасної педагогіки є створення нової стрункої системи, що дозволяє зробити процес музично-хорової освіти на базі загальноосвітних шкіл цілеспрямованим і послідовним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

«Из истории музыкального воспитания». Составитель - Апраксина О.А. М., «Просвещение»1990 год.

«Музыка в школе». Составители: Т. Бейдер, Е. Критская, Л. Левандовская. Москва, 1975 год.

«Планета детства». Составитель - Озерова Н. Н. Санкт-Петербург, 1994 год.

«Хрестоматия по методике музыкального воспитания». Составитель - Апраксина О.А. Москва «Просвещение» 1987 год.

Виноградов К.П. «Работа над дикцией в хоре». Москва «Музыка» 1967 год.

Гладкая С. «О формировании певческих навыков на уроках музыки в начальных классах» в кн. «Музыкальное воспитание в школе». Выпуск 14. Москва 1989 год.

Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. «Методика музыкального воспитания в школе». Москва «Просвещение» 1989 год.

Сергеев А.А. «Воспитание детского голоса». Москва «Академия педагогических наук РСФСР» 1950 год.

Стулова Г.Г. «Хоровой класс» Москва «Просвещение» 1988 год.

Тевлина В.К. «Вокально-хоровая работа» в кн. «Музыкальное воспитание в школе». Выпуск 15, Москва 1982 год.

Урбанович Г. «Певческий голос учителя музыки» в кн. «Музыкальное воспитание в школе» выпуск 12, Москва 1977 год.

Черноиваненко Н. «Формирование творческих способностей младших школьников в певческой деятельности» в кн. «Музыкальное воспитание в школе». Москва, «Просвещение»1989 год.

Делись добром ;)