Дитяча казка-опера "Колобок"

дипломная работа

ВСТУП

Театр-це складний живий організм, який маніпулює нашими і акторськими почуттями, прагнучи довести до глядача ідею задуму автора, епохи та стилю. Він існує, живе, розвивається, передає з покоління в покоління традиції, набуті під впливом часу, і новації сьогодення.

Театр творить, щоб існувати і існує, щоб творити, сприяючи духовному зростанню, усвідомлення його громадянами свого призначення на цій землі.

Можливості театру як засобу виховання здавна приваблювали увагу відомих діячів культури, мистецтва, освіти і науки. Як синтетичне мистецтво, що одночасно діє на глядача словом, дією, пластикою актора, світлом, музикою, скріплене контактом із глядацькою аудиторію, театр забезпечує колективність творчого процесу, що є неоціненим засобом вихованого впливу на людей.

Двоєдина природа театральної творчості - з одного боку тісний звязок з кращими традиціями минулого, а з іншого - звернення до актуальних проблем сучасності - слугує невичерпним джерелом пізнання, формування світогляду, глибини мислення, інтелекту.

Все це зумовлює необхідність використання театру в справі виховання дітей. Театр для дітей - це школа наочного методу викладання: більшої наочності, ніж в театрі, неможливо знайти ні в якому учбовому закладі. Талановита гра акторів, оформлення сцени і одяг акторів, оформлення сцени і одяг акторів створюють повну ілюзію реалюності подій, викликають зацікавленість, пробуджують різні почуття (симпатії чи невдоволення діями персонажів), наслідком яких є оцінка дій і характерів. Але в оцінці глядача первинною є емоція, вторинним присуд. Тому театр-не тільки наочна пізнавальна школа, це школа емоцій. На чужих хороших вчинках або негідних діти вчаться розпізнавати добро і зло в своєму власному житті. Для вчителя це благодатний виховний матеріал, можливість ненавязливо, непомітно для дітей формувати в їх серцях ідеали добра і правди.

Дитячий театр посідає одне чільних місць в справі вихованні дітей. Та виконати свою виховну місію він зможе лише тоді, коли зуміє бачити в юному глядачеві повноправну особистість з її інтересами, проблемами, радощами і тривогами,- писав Брянцев.

Даною дипломною роботою автор ставить за мету привернути увагу до функціонування і розвитку дитячої театральної творчості і вважає,що це питання є актуальним в педагогічній практиці сучасної школи.Робота складається з двох частин:теоретичної та практичної у формі постановки дитячої музичної казки М.Чопик та В.Войнарського “Колобок” силами учнів Бучацької ЗОШ/2 I-III ступенів.

Обєкт дослідження:українська музична спадщина для дітей.

Предмет дослідження: дитяча опера М.Чопик та В.Войнарського ”Колобок”як художній та педагогічний феномен.

Мета дослідження: зясувати історико-теоретичні засади розвитку жанру дитячої опери в Україні, здійснити постановку дитячої казки М.Чопик та В.Войнарського “Колобок”.

Завдання дослідження:

-простежити процес становлення та розвитку жанру дитячої опери у творчості українських композиторів першої половини XX ст.;

-зясувати педагогічний потенціал музично-драматичних творів для дітей та українського дитячого фольклору;

-розробити сценарій, здійснити постановку дитячої казки М.Чопик та В.Войнарського”Колобок”на базі ЗОШ/2 I-III ступенів м.Бучача.

Методи дослідження:

теоретичні - аналіз, синтез, систематизація фактів та процесів, історико-генетичний аналіз української спадщини для дітей;

емпіричні - вивчення передового педагогічного досвіду, узагальнення власного музично-педагогічного досвіду.

Джерела дослідження: культурологічна література, наукова література з історичного та теоретичного музикознавства, науково-педагогічна та методична література, навчальні програми з музики, мистецтва для ЗОШ,нотний матеріал, партитура дитячої казки М.Чопик та В. Войнарського ”Колобок”.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що є можливість використовувати матеріали дипломної роботи в практиці сучасної школи. Також дипломна робота може слугувати етапом для подальшого дослідження української спадщини для дітей в музично-історичному та педагогічному аспектах.

Апробація результатів дослідження відбулась в процесі здійснення творчої частини роботи ( постановки музичної казки ) на базі ЗОШ /2 I-III ступенів м. Бучача а також під час обговорення на кафедрі вокально-хорових дисциплін.

Делись добром ;)